Juridiskt ombud i Stockholm Advokatbyrån Sörmdal

Medarbetarna hos Advokatbyrån Sörmdals är rättskunniga advokater som gärna åtar sig uppdrag i Stockholm med omnejd och erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning.


Självklart kan du kontakta oss så undersöker vi i vilken mån du kan få rättshjälp i just ditt ärende.

Det är viktigt att det finns juridisk hjälp att få när problem eller tvister uppstår i livet.


Det kan vara bra om inte nödvändigt att anlita ett juridiskt ombud för att få hjälp med att lösa situationen och i Stockholm uppstår många situationer eller tvister av detta slag dagligen. Tvisterna kan uppstå mellan enskilda rättssubjekt, det vill säga fysiska och juridiska personer som privata rättssubjekt, för privatpersoner eller kommersiellt mellan företag. I gruppen juridiska personer ingår också Stockholms landsting, kommuner och i den mån rättssubjekten har agerat i egenskap av sin privaträttsliga handlingsförmåga, också staten. Civilrätt innefattar just dessa typer av ärenden och det är precis det vi jobbar med.

Advokatbyrån Sörmdal hjälper dig i Stockholm med omnejd


Då problem av detta slag uppstår och vi jobbar ofta med tvistemål som rör bland annat bodelning eller boutredning på privatsidan men även i förebyggande syfte för att motverka att det blir en tvist överhuvudtaget genom att fungera som ombud och ge juridisk rådgivning kring regler att förhålla sig till i sakfrågorna. Vi ser fram emot att hjälpa dig som har frågor och befinner dig i Stockholm med omnejd genom att besvara dina frågor och hjälpa dig med situationer som du inte själv kan hantera genom att fungera som juridiskt stöd åt dig i de stunder du behöver det anpassat efter just din specifika situation. Vi jobbar med utgångspunkten att det ligger både i vårt samt våra klienters intresse att rådgivningen bidrar till klientens framgång.


Kontakta Advokatbyrån Sörmdal via formuläret för en kostnadsfri juridisk rådgivning.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.