Skip to content

Hedenstiernas Advokater

Advokat Carl Hedenstierna 

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 1982

Offentlig försvarare, målsägandebiträde, familje- och arvsrätt, migrationsrätt.

Mobil: 070-742 70 20

E-post: carl.hedenstierna@hedenstierna.se

 

Advokat Pär Rahmström 

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 1992

Familje- och arvsrätt, socialrätt (LVU, LVM, ärenden enligt SOL) 

Migrationsrätt, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.

Jurist åt Demensförbundet och Demensfonden.

Mobil: 070-746 49 77

E-post: par.rahmstrom@hedenstierna.se

Såväl Carl Hedenstierna som Pär Rahmström har lång erfarenhet av sina respektive verksamhetsområden, likväl av boutredningar, bodelningar mm. Den huvudsakliga verksamhetsorten är Stockholm med omnejd.